POKL - Nowe uregulowania w zakresie stosowania zasady konkurencyjności

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowe uregulowania w zakresie stosowania zasady konkurencyjności

Drukuj
Email
Wtorek, 13 Styczeń 2009 08:57
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wprowadziła nowe uregulowania w zakresie stosowania zasady konkurencyjności w projektach realizowanych w ramach PO Kapitał Ludzki. Nowe uregulowania zostaną zawarte w Systemie Realizacji POKL, w części dotyczącej Zasad  finansowania PO Kapitał Ludzki.
Pragniemy poinformować, iż wspomniane uregulowania wprowadzają korzystne zmiany dla beneficjentów. Zapoznać się z nimi można pobierając załączone poniżej pliki. Beneficjenci będą mieli możliwość wystąpienia do Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o zmianę zapisów w formie aneksu:
- w zawartych umowach o dofinansowanie projektu,
- w umowach, które zostaną zawarte na podstawie konkursów ogłoszonych według dotychczas obowiązujących zasad.
Nowe zasady konkurencyjności będą obowiązywały od dnia 19 stycznia 2009 r.
W związku z powyższym, wszystkie konkursy ogłoszone od tego dnia będą uwzględniały nowe uregulowania.

Pliki do pobrania:
1.Nowe uregulowania – zasada konkurencyjności PO Kapitał Ludzki
2.Zapisy do umowy o dofinansowanie projektu
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad