POKL - Nowe uregulowania w zakresie stosowania zasady konkurencyjności

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowe uregulowania w zakresie stosowania zasady konkurencyjności

Drukuj
Email
Wtorek, 13 Styczeń 2009 08:57
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wprowadziła nowe uregulowania w zakresie stosowania zasady konkurencyjności w projektach realizowanych w ramach PO Kapitał Ludzki. Nowe uregulowania zostaną zawarte w Systemie Realizacji POKL, w części dotyczącej Zasad  finansowania PO Kapitał Ludzki.
Pragniemy poinformować, iż wspomniane uregulowania wprowadzają korzystne zmiany dla beneficjentów. Zapoznać się z nimi można pobierając załączone poniżej pliki. Beneficjenci będą mieli możliwość wystąpienia do Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o zmianę zapisów w formie aneksu:
- w zawartych umowach o dofinansowanie projektu,
- w umowach, które zostaną zawarte na podstawie konkursów ogłoszonych według dotychczas obowiązujących zasad.
Nowe zasady konkurencyjności będą obowiązywały od dnia 19 stycznia 2009 r.
W związku z powyższym, wszystkie konkursy ogłoszone od tego dnia będą uwzględniały nowe uregulowania.

Pliki do pobrania:
1.Nowe uregulowania – zasada konkurencyjności PO Kapitał Ludzki
2.Zapisy do umowy o dofinansowanie projektu
  signature loans . There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad