POKL - Nowa wersja dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Wtorek, 13 Styczeń 2009 09:16
5 stycznia 2009 r. Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przekazała do stosowania zmieniony dokument Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że powyższy dokument będzie obowiązywał od 19 stycznia 2009 r. w związku z powyższym, aneksy do umów ramowych zatwierdzające wnioski o dofinansowanie na 2009 r. powinny uwzględniać wszystkie zmiany wprowadzone na wzorze umowy ramowej w załączonym dokumencie. Co do zasady, nie ma jednak konieczności zmiany wniosków o dofinansowanie projektów na 2009 r., które już zostały zatwierdzone.
Ponadto informujemy, że w przedmiotowym dokumencie utrzymano monitorowanie rzeczowe i finansowe projektów Powiatowych Urzędów Pracy w ujęciu narastającym ze względu na brak możliwości stosowania odmiennego podejścia w systemie informatycznym KSI 2007-2013.

Aktualna wersja dokumentu dostępna jest tutaj oraz w zakładce Ważne dokumenty/System realizacji POKL 
  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad