POKL - Nowa wersja Planu komunikacji oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja Planu komunikacji oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL

Drukuj
Email
Czwartek, 05 Luty 2009 10:12
Uprzejmie informujemy, że po uzyskaniu akceptacji Komitetu Monitorującego od 4 lutego 2009 r. zaczyna obowiązywać nowa wersja Planu komunikacji oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w Planie komunikacji Programu Kapitał Ludzki to:

- podanie bardziej szczegółowych informacji nt. kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej uruchomieniu programu operacyjnego,
- podanie danych teleadresowych komórki odpowiedzialnej w Instytucji Zarządzającej Programu Kapitał Ludzki za prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu,
- podanie precyzyjnych informacji przedstawiających adresy stron internetowych, na których będzie publikowana lista beneficjentów Programu Kapitał Ludzki,
- wpisanie do Planu komunikacji Krajowego Ośrodka EFS – jako instytucji zaangażowanej w realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów to:

- dostosowanie zasad oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki do zasad wizualizacji projektów, które zostały określone w Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich zaakceptowanej 15 października 2008 r. przez Komisję Europejską,
- określenie zakresu treściowego informacji o współfinansowaniu, której celem jest przekazanie jasnego przekazu odbiorcom wsparcia.
 
Jednocześnie informujemy, że jeżeli beneficjenci oraz instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu Kapitał Ludzki dotychczas stosowali do oznaczania swoich działań zasady wizualizacji ze Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich z dnia 15 października 2008 r. lub zasady zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów z lutego 2008 r. to obie możliwości były dopuszczalne i poprawne.

Pliki do pobrania :
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad