POKL - Wydatki związane z realizacją programów operacyjnych - nowelizacja rozporządzenia

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wydatki związane z realizacją programów operacyjnych - nowelizacja rozporządzenia

Drukuj
Email
Wtorek, 17 Luty 2009 10:42
12 lutego 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Celem rozporządzenia jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających bardziej efektywne i skuteczne wydatkowanie środków wspólnotowych i krajowych służących realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, który to cel wpisuje się w założenia przedstawionego przez Radę Ministrów RP Planu Stabilności i Rozwoju. Osiągnięcie wspomnianego celu będzie możliwe dzięki:

- wprowadzeniu przepisu rozwiewającego istniejące wątpliwości odnośnie sposobu wykorzystania środków dotacji rozwojowej zasilających instrumenty inżynierii finansowej (tj. fundusze podwyższonego ryzyka, fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich), o których mowa w art. 44  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z dodanym przepisem, w przypadku powyższych instrumentów wykorzystanie dotacji rozwojowej następuje z chwilą przekazania dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu lub przekazanie środków w zarząd do wspomnianych funduszy lub funduszy powierniczych;

- wyliczenie kwoty stanowiącej tę część dofinansowania, która odpowiada zaangażowaniu środków wspólnotowych, dokonywane będzie na poziomie projektu, a nie działania czy priorytetu, jak wskazują dotychczasowe przepisy;

- modyfikacji przepisów umożliwiającej szersze stosowanie zaliczek dla beneficjentów;

- podwyższenie wartości progu, poniżej którego możliwie jest ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco z 1 mln zł do 4 mln zł.

Proponowane zmiany są korzystne dla beneficjentów programów operacyjnych i przyczynią się do poprawy stopnia absorpcji środków wspólnotowych dzięki przyspieszeniu inwestycji realizowanych z udziałem wspomnianych środków.

Tekst ujednolicony rozporządzenia oraz rozporządzenie zmieniające znajdziecie Państwo w zakładce Akty prawne/Prawo krajowe
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad