POKL - Wydatki związane z realizacją programów operacyjnych - nowelizacja rozporządzenia

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wydatki związane z realizacją programów operacyjnych - nowelizacja rozporządzenia

Drukuj
Email
Wtorek, 17 Luty 2009 10:42
12 lutego 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Celem rozporządzenia jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających bardziej efektywne i skuteczne wydatkowanie środków wspólnotowych i krajowych służących realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, który to cel wpisuje się w założenia przedstawionego przez Radę Ministrów RP Planu Stabilności i Rozwoju. Osiągnięcie wspomnianego celu będzie możliwe dzięki:

- wprowadzeniu przepisu rozwiewającego istniejące wątpliwości odnośnie sposobu wykorzystania środków dotacji rozwojowej zasilających instrumenty inżynierii finansowej (tj. fundusze podwyższonego ryzyka, fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich), o których mowa w art. 44  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z dodanym przepisem, w przypadku powyższych instrumentów wykorzystanie dotacji rozwojowej następuje z chwilą przekazania dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu lub przekazanie środków w zarząd do wspomnianych funduszy lub funduszy powierniczych;

- wyliczenie kwoty stanowiącej tę część dofinansowania, która odpowiada zaangażowaniu środków wspólnotowych, dokonywane będzie na poziomie projektu, a nie działania czy priorytetu, jak wskazują dotychczasowe przepisy;

- modyfikacji przepisów umożliwiającej szersze stosowanie zaliczek dla beneficjentów;

- podwyższenie wartości progu, poniżej którego możliwie jest ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco z 1 mln zł do 4 mln zł.

Proponowane zmiany są korzystne dla beneficjentów programów operacyjnych i przyczynią się do poprawy stopnia absorpcji środków wspólnotowych dzięki przyspieszeniu inwestycji realizowanych z udziałem wspomnianych środków.

Tekst ujednolicony rozporządzenia oraz rozporządzenie zmieniające znajdziecie Państwo w zakładce Akty prawne/Prawo krajowe
  The main criterion for them is your ability to repay any Payday Loans In Wisconsin, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Moreover, to order Cialis Daily online is highly advantageous because it interacts well with the small portions of alcohol and food.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad