POKL - Korekta - lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr II/9.2/08 runda 3

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Korekta - lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr II/9.2/08 runda 3

Drukuj
Email
Poniedziałek, 02 Marzec 2009 11:28
Informujemy, iż w dniu 25.02.2009 r. Wicedyrektor DWUP ds. Koordynacji Wdrażania PO KL zatwierdził korektę do Listy rankingowej w Konkursie otwartym nr II/9.2/08 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2. – runda 3.

Korekta dotyczy wniosku o numerze WND-POKL.09.02.00-02-069/08  i polega na zmianie liczby uzyskanych punktów z 96,5 pkt. na 86 pkt.  oraz przesunięciu wniosku na w/w Liście z pozycji 3 na 4. Status oceny wniosku nie ulega zmianie.

Skorygowana lista rankingowa 
  Today, Payday Loans Ohio are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad