POKL - Korekta - lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr II/9.2/08 runda 3

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Korekta - lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr II/9.2/08 runda 3

Drukuj
Email
Poniedziałek, 02 Marzec 2009 11:28
Informujemy, iż w dniu 25.02.2009 r. Wicedyrektor DWUP ds. Koordynacji Wdrażania PO KL zatwierdził korektę do Listy rankingowej w Konkursie otwartym nr II/9.2/08 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2. – runda 3.

Korekta dotyczy wniosku o numerze WND-POKL.09.02.00-02-069/08  i polega na zmianie liczby uzyskanych punktów z 96,5 pkt. na 86 pkt.  oraz przesunięciu wniosku na w/w Liście z pozycji 3 na 4. Status oceny wniosku nie ulega zmianie.

Skorygowana lista rankingowa 
  Payday Loans Florida can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. You can buy Levitra Super Force profitably on our web-site; we offer the medications only of the highest quality and at reasonable prices.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad