POKL - Korekta - lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr II/9.2/08 runda 3

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Korekta - lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr II/9.2/08 runda 3

Drukuj
Email
Poniedziałek, 02 Marzec 2009 11:28
Informujemy, iż w dniu 25.02.2009 r. Wicedyrektor DWUP ds. Koordynacji Wdrażania PO KL zatwierdził korektę do Listy rankingowej w Konkursie otwartym nr II/9.2/08 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2. – runda 3.

Korekta dotyczy wniosku o numerze WND-POKL.09.02.00-02-069/08  i polega na zmianie liczby uzyskanych punktów z 96,5 pkt. na 86 pkt.  oraz przesunięciu wniosku na w/w Liście z pozycji 3 na 4. Status oceny wniosku nie ulega zmianie.

Skorygowana lista rankingowa 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad