POKL - Konsultacje zmian w Zasadach przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Konsultacje zmian w Zasadach przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach PO KL

Drukuj
Email
Środa, 04 Marzec 2009 11:38
Mając na uwadze konieczność unifikacji dokumentów programowych Programu Kapitał Ludzki oraz uproszczenia sposobu aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowane zostały Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które nie są odrębnym dokumentem programowym lecz stanowią połączenie dotychczasowej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki z Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej...
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra Online, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad