POKL - Wymogi dotyczące sprawozdawczości

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wymogi dotyczące sprawozdawczości

Drukuj
Email
Czwartek, 12 Marzec 2009 12:28
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucja Wdrażająca PO KL informuje, iż beneficjenci realizujący projekty w ramach komponentu regionalnego PO KL, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu zobowiązani są do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu. Niedotrzymanie terminu skutkować może rozwiązaniem umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie. Wyżej wymienioną informację należy przekazywać w wersji papierowej do Wydziału Kontroli Projektów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu – filia Wrocław oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w programie Excel, zachowując wskazaną w załączonym pliku strukturę tabeli (nie używając scalania komórek) na podane poniżej adresy:- dla Priorytetu VIII i IX -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - dla Priorytetu VI i VII -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ponadto Instytucja Wdrażająca powinna być niezwłocznie powiadamiana o wszelkich zmianach w harmonogramie realizowanych form wsparcia.Jednocześnie informujemy, iż w sytuacji, gdy Beneficjent nie planuje w danym miesiącu żadnej z przewidzianych w projekcie form wsparcia, należy o tym fakcie również niezwłocznie poinformować droga mailową Instytucję Wdrażającą na podane powyżej adresy.

Wzór informacji dotyczącej szczegółowego harmonogramu realizowanych form wsparcia 
  1000 Mg Of Testosterone A WeekTo apply for Payday Loans In United States you don't have to seek the help of relatives or go to a bank. Since its introduction in the market buying Order Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad