POKL - Harmonogram konkursów organizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL na rok 2009

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Harmonogram konkursów organizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL na rok 2009

Drukuj
Email
Czwartek, 26 Marzec 2009 13:44
17 marca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niektóre terminy zawarte w zatwierdzonym harmonogramie różnią się od założeń przyjętych w Planach działania na rok 2009. Konkursy zaplanowane na I kwartał bieżącego roku nie zostały ogłoszone, ze względu na trwające prace związane z wyborem do dofinansowania projektów w ramach ubiegłorocznych konkursów. Aktualnie publikowane są listy rankingowe oraz podpisywane są umowy o dofinansowanie kilkuset projektów. Oznacza to, że w regionie trwa lub rozpoczyna się realizacja wielu projektów obejmujących wszystkie obszary wsparcia PO KL, tj. zatrudnienie, integrację społeczną, adaptacyjność i edukację. Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów z I i II kwartału na II i III kwartał br. nie stanowi więc zagrożenia dla wdrażania PO KL w regionie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem już w drugiej dekadzie kwietnia zostaną ogłoszone konkursy dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz dla Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Natomiast w maju planowane jest ogłoszenie kolejnych 12 konkursów, w tym m.in. dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, które obejmują wsparcie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz dofinansowanie programów rozwojowych szkół. Dzięki temu procedura wyboru projektów z obszaru edukacji zakończy się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursowych przedstawione zostaną na 5 dni przed terminem rozpoczęcia naboru wniosków dla poszczególnych konkursów, zarówno w prasie regionalnej, jak i na stronach internetowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL na Dolnym Śląsku (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy). Natomiast informacje o szczegółowych kryteriach wyboru projektów, obowiązujących w tegorocznych konkursach w naszym regionie, są już dostępne dla potencjalnych projektodawców.  Dokumenty te znajdują się m.in. na stronie Instytucji Pośredniczącej www.efs.dolnyslask.pl, w zakładce Plany działania, 2009 (Informacje dla beneficjentów).

 

                                                                             Z poważaniem,
                                                                            
                                                                             Marek Łapiński
                                                            Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Aktualny harmonogram ogłaszania konkursów w 2009 r. - pobierz plik 
  Do you need Missouri Loans Online as soon as possible? Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad