POKL - Zmiany w Systemie Realizacji PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w Systemie Realizacji PO KL

Drukuj
Email
Czwartek, 26 Marzec 2009 13:51
Informujemy, że w dniu 24 marca br. zatwierdzona została nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz Zasad finansowania PO KL.

Datą wejścia w życie znowelizowanych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz Zasad finansowania PO KL jest 1 kwietnia 2009r., z zastrzeżeniem, że przepisy Zasad finansowania PO KL  wynikające ze znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL obowiązują od dnia wejścia w życie ww. Wytycznych (planowany termin nie później niż 1 kwietnia br.).

Pliki do pobrania :

- Znowelizowane Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

- Znowelizowane Zasady finansowania PO KL

- Przepisy przejściowe wynikające z nowelizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz Zasad finansowania PO KL dotyczące ogłaszanych konkursów i zawieranych umów w ramach komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cheap Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad