POKL - Zmiany w Systemie Realizacji PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w Systemie Realizacji PO KL

Drukuj
Email
Czwartek, 26 Marzec 2009 13:51
Informujemy, że w dniu 24 marca br. zatwierdzona została nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz Zasad finansowania PO KL.

Datą wejścia w życie znowelizowanych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz Zasad finansowania PO KL jest 1 kwietnia 2009r., z zastrzeżeniem, że przepisy Zasad finansowania PO KL  wynikające ze znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL obowiązują od dnia wejścia w życie ww. Wytycznych (planowany termin nie później niż 1 kwietnia br.).

Pliki do pobrania :

- Znowelizowane Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

- Znowelizowane Zasady finansowania PO KL

- Przepisy przejściowe wynikające z nowelizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz Zasad finansowania PO KL dotyczące ogłaszanych konkursów i zawieranych umów w ramach komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad