POKL - Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Drukuj
Email
Środa, 01 Kwiecień 2009 14:38
Informujemy, że 27 marca 2009 r. zostały zatwierdzone zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Uwzględniając potrzebę doprezcyzowania niektórych zapisów dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach programu Kapitał Ludzki, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych Minister Rozwoju Regionalnego dokonał zmiany wytycznych.
Wytyczne obowiązują od 1 kwietnia 2009 r.

Pliki do pobrania:

- Zaktualizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Opis zmian w dokumencie w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji 
  Today, Ohio Loans Online are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. It is strictly forbidden to administrate Cialis Soft online in conjunction with medications, which are composed of nitrates - antidepressants, drastic analgetic pills, sleeping pills, and others.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad