POKL - Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Drukuj
Email
Środa, 01 Kwiecień 2009 14:38
Informujemy, że 27 marca 2009 r. zostały zatwierdzone zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Uwzględniając potrzebę doprezcyzowania niektórych zapisów dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach programu Kapitał Ludzki, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych Minister Rozwoju Regionalnego dokonał zmiany wytycznych.
Wytyczne obowiązują od 1 kwietnia 2009 r.

Pliki do pobrania:

- Zaktualizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Opis zmian w dokumencie w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad