POKL - Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Drukuj
Email
Środa, 01 Kwiecień 2009 14:38
Informujemy, że 27 marca 2009 r. zostały zatwierdzone zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Uwzględniając potrzebę doprezcyzowania niektórych zapisów dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach programu Kapitał Ludzki, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych Minister Rozwoju Regionalnego dokonał zmiany wytycznych.
Wytyczne obowiązują od 1 kwietnia 2009 r.

Pliki do pobrania:

- Zaktualizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Opis zmian w dokumencie w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad