POKL - Nowa wersja zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 03 Kwiecień 2009 15:15
31 marca 2009 r. zatwierdzono nową wersję Zasad kontroli w ramach Programu  Kapitał Ludzki. Dokument wszedł w życie 1 kwietnia 2009 r.

Modyfikacje wprowadzone do Zasad kontroli w ramach Progamu Kapitał Ludzki wynikają z aktualizacji Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym oraz z procesu konsultacji dokumentu z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucjami Pośredniczącymi II Stopnia.

Najważniejsze zmiany w Zasadach kontroli w ramach Programu  Kapitał Ludzki obejmują:

- Doprecyzowanie zasad prowadzenia kontroli krzyżowych Programu Kapitał Ludzki oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki,
- Uwzględnienie w listach sprawdzających do kontroli na miejscu pytań z zakresu wprowadzania przez jednostki kontrolowane danych do Krajowego Systemu Informatycznego oraz pytań dotyczących zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
- Uregulowanie trybu przekazywania informacji o wynikach kontroli na miejscu.

Przejdź do strony z dokumentem 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad