POKL - Nowa wersja zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 03 Kwiecień 2009 15:15
31 marca 2009 r. zatwierdzono nową wersję Zasad kontroli w ramach Programu  Kapitał Ludzki. Dokument wszedł w życie 1 kwietnia 2009 r.

Modyfikacje wprowadzone do Zasad kontroli w ramach Progamu Kapitał Ludzki wynikają z aktualizacji Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym oraz z procesu konsultacji dokumentu z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucjami Pośredniczącymi II Stopnia.

Najważniejsze zmiany w Zasadach kontroli w ramach Programu  Kapitał Ludzki obejmują:

- Doprecyzowanie zasad prowadzenia kontroli krzyżowych Programu Kapitał Ludzki oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki,
- Uwzględnienie w listach sprawdzających do kontroli na miejscu pytań z zakresu wprowadzania przez jednostki kontrolowane danych do Krajowego Systemu Informatycznego oraz pytań dotyczących zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
- Uregulowanie trybu przekazywania informacji o wynikach kontroli na miejscu.

Przejdź do strony z dokumentem 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad