POKL - Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Drukuj
Email
Piątek, 03 Kwiecień 2009 15:16
Infomujemy, że z dniem 01.04.2009 wersja 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych została zastąpiona wersją 4.3. Zmiana dotyczy wyłącznie wersji on-line Generatora Wniosków Aplikacyjnych natomiast wersja off-line zostanie zamieszczona na stronie www.pokl.dwup.pl po udostępnieniu jej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych uwzględnia zmiany wynikające z nowelizacji Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym min:

- obsługę projektów współpracy ponadnarodowej,
- obsługę projektów innowacyjnych,
- zwiększenie w części trzeciej wniosku "Charakterystyka projektu" liczby znaków do  20 000 i 30 000 w zależności od wybranego Poddziałania,
- rozszerzenie oświadczenia Beneficjenta o część przewidzianą dla Partnerów,
- usunięcie z Budżetu projektu pozycji "w tym koszty personelu",
- usunięcie z Harmonogramu realizacji projektu pozycji "Zaangażowany personel".

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych wyposażona została w funkcjonalność umożliwijającą przenoszenie treści wniosków przygotowanych w poprzedniej wersji GWA.

Przejdź do strony z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych 
  Buy DianabolThe main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad