POKL - Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Drukuj
Email
Piątek, 03 Kwiecień 2009 15:16
Infomujemy, że z dniem 01.04.2009 wersja 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych została zastąpiona wersją 4.3. Zmiana dotyczy wyłącznie wersji on-line Generatora Wniosków Aplikacyjnych natomiast wersja off-line zostanie zamieszczona na stronie www.pokl.dwup.pl po udostępnieniu jej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych uwzględnia zmiany wynikające z nowelizacji Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym min:

- obsługę projektów współpracy ponadnarodowej,
- obsługę projektów innowacyjnych,
- zwiększenie w części trzeciej wniosku "Charakterystyka projektu" liczby znaków do  20 000 i 30 000 w zależności od wybranego Poddziałania,
- rozszerzenie oświadczenia Beneficjenta o część przewidzianą dla Partnerów,
- usunięcie z Budżetu projektu pozycji "w tym koszty personelu",
- usunięcie z Harmonogramu realizacji projektu pozycji "Zaangażowany personel".

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych wyposażona została w funkcjonalność umożliwijającą przenoszenie treści wniosków przygotowanych w poprzedniej wersji GWA.

Przejdź do strony z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad