POKL - Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Drukuj
Email
Piątek, 03 Kwiecień 2009 15:16
Infomujemy, że z dniem 01.04.2009 wersja 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych została zastąpiona wersją 4.3. Zmiana dotyczy wyłącznie wersji on-line Generatora Wniosków Aplikacyjnych natomiast wersja off-line zostanie zamieszczona na stronie www.pokl.dwup.pl po udostępnieniu jej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych uwzględnia zmiany wynikające z nowelizacji Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym min:

- obsługę projektów współpracy ponadnarodowej,
- obsługę projektów innowacyjnych,
- zwiększenie w części trzeciej wniosku "Charakterystyka projektu" liczby znaków do  20 000 i 30 000 w zależności od wybranego Poddziałania,
- rozszerzenie oświadczenia Beneficjenta o część przewidzianą dla Partnerów,
- usunięcie z Budżetu projektu pozycji "w tym koszty personelu",
- usunięcie z Harmonogramu realizacji projektu pozycji "Zaangażowany personel".

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych wyposażona została w funkcjonalność umożliwijającą przenoszenie treści wniosków przygotowanych w poprzedniej wersji GWA.

Przejdź do strony z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad