POKL - SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW

Drukuj
Email
Czwartek, 16 Kwiecień 2009 09:23
Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu organizuje spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursu I/6.2/A/09 oraz konkursu I/8.1.2/A/09 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach:

• 24 kwietnia br. w Jeleniej Górze – Hotel Mercure ul. Sudecka 63,
• 27 kwietnia br. w Wałbrzychu – Hotel Maria ul. Wrocławska 134b,
• 28 kwietnia br. w Legnicy – Hotel Qubus ul. Skarbowa 2,
• 29 kwietnia br. we Wrocławiu – Hotel Mercure Pl. Dominikański 1,

w godzinach 10.00 – 14.30. 
Na spotkaniu omówione zostaną Dokumentacje konkursowe do ww. konkursów oraz  przedstawione zostaną zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z konkursami planowanymi do ogłoszenia w 2009 roku w ramach PO KL. Na każdym ze spotkań omawiana będzie ta sama tematyka, dlatego prosimy o nie zgłaszanie się na więcej niż jedno ze spotkań.
 
program spotkań - pobierz
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia br. na adres malgorzata.majka@dwup.pl .
 
W temacie wiadomości, zawierającej formularz zgłoszeniowy prosimy o wpisanie miejsca i daty spotkania informacyjnego.
 
Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy zatem o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. Przy weryfikacji zgłoszeń będzie brana pod uwagę przede wszystkim kolejność zgłoszeń oraz lokalizacja siedziby projektodawcy. Tylko poprawnie złożone zgłoszenia (tj. siedziba projektodawcy przyporządkowana do miejsca spotkania informacyjnego zgodnie z poniższym podziałem) zostana przyjęte, a osoby w nich wskazane zakwalifikowane się do uczestnictwa w spotkaniach. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed w/w terminem.
 
W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z danej instytucji do jednej, o czym powiadomi Państwa w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 23 kwietnia br. na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”.
 
Na spotkanie w dniu 24 kwietnia br. w Jelenie Górze zapraszamy przedstawicieli projektodawców, mających swoją siedzibę w następujących powiatach:
bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra.
Na spotkanie w dniu 27 kwietnia br. w Wałbrzychu zapraszamy przedstawicieli projektodawców, mających swoją siedzibę w następujących powiatach:
dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, ząbkowicki, wałbrzyski.
Na spotkanie w dniu 28 kwietnia br. w Legnicy zapraszamy przedstawicieli projektodawców, mających swoją siedzibę w następujących powiatach:
głogowski, górowski, jaworski, legnicki, miasto Legnica,  lubiński, polkowicki, kamiennogórski, wołowski.
Na spotkanie w dniu 29 kwietnia br. we Wrocławiu zapraszamy przedstawicieli projektodawców, mających swoją siedzibę w następujących powiatach:
strzeliński, milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wrocławski, miasto Wrocław.
 
Projektodawcy mający siedzibę poza Dolnym Śląskiem mogą zgłaszać swoje uczestnictwo na dowolnie wybrane miejsce spotkania informacyjnego.
Formularze zgłoszeniowe na spotkania informacyjne:
formularz zgłoszeniowy Jelenia Góra - pobierz
formularz zgłoszeniowy Wałbrzych - pobierz
formularz zgłoszeniowy Legnica - pobierz
formularz zgłoszeniowy Wrocław - pobierz
Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniach.
 
 
W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonych konkursów, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres malgorzata.majka@dwup.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia br. Na pytania złożone po tym terminie nie będzie możliwe uzyskanie odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych. Odpowiedzi zostaną udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej.
 
formularz na pytania - pobierz 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad