POKL - Aneksy - Działanie 6.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Aneksy - Działanie 6.2

Drukuj
Email
Wtorek, 28 Kwiecień 2009 13:27
W zakładce Wytyczne IP/IP2 do załączników do dokumentu „Szczegółowe zasady realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich” dodany został Aneks do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego oraz Aneks do umowy o świadczenie usług szkoleniowo- doradczych w ramach Działania 6.2 PO KL.

Pliki do pobrania:  
Aneks do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego
Aneks do umowy o świadczenie usług szkoleniowo- doradczych
  What Is Testosterone Propionate Used ForThe main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad