POKL - Liczba znaków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Liczba znaków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Drukuj
Email
Poniedziałek, 04 Maj 2009 08:52
W związku z pojawiającymi się licznymi zapytaniami dotyczącymi maksymalnej liczby znaków możliwych do wykorzystania w części opisowej Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) obejmującej charakterystykę projektu, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że obowiązującą i prawidłową liczbą znaków jest właściwa liczba wskazywana przez GWA. Informujemy, że dla różnych Poddziałań liczba ta może być inna i tak np. w ramach projektów nieobejmujących projektów innowacyjnych i ponadnarodowych dla Poddziałania 8.1.2. dopuszczalne jest 20 000 znaków a dla Działania 6.2 - 30 000 znaków.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy prosi wszystkich projektodawców o zwrócenie szczególnej uwagi na opisywany powyżej punkt Generatora Wniosków Aplikacyjnych. 
  The system of instant Virginia Loans Online allows any adult U.S. citizen. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad