POKL - Liczba znaków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Liczba znaków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Drukuj
Email
Poniedziałek, 04 Maj 2009 08:52
W związku z pojawiającymi się licznymi zapytaniami dotyczącymi maksymalnej liczby znaków możliwych do wykorzystania w części opisowej Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) obejmującej charakterystykę projektu, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że obowiązującą i prawidłową liczbą znaków jest właściwa liczba wskazywana przez GWA. Informujemy, że dla różnych Poddziałań liczba ta może być inna i tak np. w ramach projektów nieobejmujących projektów innowacyjnych i ponadnarodowych dla Poddziałania 8.1.2. dopuszczalne jest 20 000 znaków a dla Działania 6.2 - 30 000 znaków.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy prosi wszystkich projektodawców o zwrócenie szczególnej uwagi na opisywany powyżej punkt Generatora Wniosków Aplikacyjnych. 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. One of the main advantages of Sovaldi is that it can be used by patients belonging to all 4 genotypes. Buy Sovaldi is a very strong drug, and as all of them, it has a number of side effects that can be caused.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad