POKL - Interpretacje dotyczące Działania 6.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Interpretacje dotyczące Działania 6.2

Drukuj
Email
Poniedziałek, 04 Maj 2009 08:53
W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w związku z interpretacją zapisów w Dokumentacji Konkursowej I/6.2/A/09 zgłoszonymi przez Projektodawców w czasie spotkania informacyjnego instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wyjaśnia, iż:
1. O wyborze powiatów wymienionych w dokumentacji konkursowej decydował niski lub bardzo niski poziom przedsiębiorczości, dlatego też aby projekt mógł uzyskać punkty strategiczne uczestnikami projektu w przypadku wymienionego powiatu legnickiego mogą być osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) powiat legnicki ziemski.   
2. Kryterium dostępu jakim jest doświadczenie Beneficjenta w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości lub ekonomii społecznej (wyłącznie w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych) należy uznać za spełnione, jeśli Beneficjent wykaże, iż realizował projekty, o których mowa w dokumentacji konkursowej jako bezpośredni realizator, bądź partner, nie zaś jako podwykonawca usług. 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra Online has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad