POKL - Interpretacje dotyczące Działania 6.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Interpretacje dotyczące Działania 6.2

Drukuj
Email
Poniedziałek, 04 Maj 2009 08:53
W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w związku z interpretacją zapisów w Dokumentacji Konkursowej I/6.2/A/09 zgłoszonymi przez Projektodawców w czasie spotkania informacyjnego instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wyjaśnia, iż:
1. O wyborze powiatów wymienionych w dokumentacji konkursowej decydował niski lub bardzo niski poziom przedsiębiorczości, dlatego też aby projekt mógł uzyskać punkty strategiczne uczestnikami projektu w przypadku wymienionego powiatu legnickiego mogą być osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) powiat legnicki ziemski.   
2. Kryterium dostępu jakim jest doświadczenie Beneficjenta w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości lub ekonomii społecznej (wyłącznie w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych) należy uznać za spełnione, jeśli Beneficjent wykaże, iż realizował projekty, o których mowa w dokumentacji konkursowej jako bezpośredni realizator, bądź partner, nie zaś jako podwykonawca usług. 
  Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad