POKL - Podatek dochodowy od dotacji przyznawanej w ramach Działania 6.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Podatek dochodowy od dotacji przyznawanej w ramach Działania 6.2

Drukuj
Email
Wtorek, 05 Maj 2009 09:01
W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych dotacji przyznawanej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż wydane zostało w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Finansów.
W dniu 21 kwietnia 2009 r. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Treść Rozporządzenia brzmi następująco:

§ 1.

Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od środków przyznanych podatnikom - uczestnikom projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na:
  1)   rozwój przedsiębiorczości, w tym na cele inwestycyjne, dla uczestników projektu, którzy w ramach projektu zarejestrowali działalność gospodarczą lub zarejestrowali się w Krajowym Rejestrze Sądowym, do wysokości 40 tys. zł lub 20 tys. zł na członka spółdzielni w przypadku spółdzielni,
  2)   wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie przez okres do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej
- stanowiących pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 224, poz. 1484).

§ 2.

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 26 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  Florida Payday Loans can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad