POKL - Podatek dochodowy od dotacji przyznawanej w ramach Działania 6.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Podatek dochodowy od dotacji przyznawanej w ramach Działania 6.2

Drukuj
Email
Wtorek, 05 Maj 2009 09:01
W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych dotacji przyznawanej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż wydane zostało w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Finansów.
W dniu 21 kwietnia 2009 r. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Treść Rozporządzenia brzmi następująco:

§ 1.

Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od środków przyznanych podatnikom - uczestnikom projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na:
  1)   rozwój przedsiębiorczości, w tym na cele inwestycyjne, dla uczestników projektu, którzy w ramach projektu zarejestrowali działalność gospodarczą lub zarejestrowali się w Krajowym Rejestrze Sądowym, do wysokości 40 tys. zł lub 20 tys. zł na członka spółdzielni w przypadku spółdzielni,
  2)   wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie przez okres do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej
- stanowiących pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 224, poz. 1484).

§ 2.

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 26 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad