POKL - Ogłoszenie konkursu nr I/6.1.2/A/09 w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ogłoszenie konkursu nr I/6.1.2/A/09 w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 08 Maj 2009 09:18
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłasza konkurs otwarty nr  I/6.1.2/A/09 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ogłoszenie o konkursie/Dokumentacja konkursowa – pobierz plik
  Russian Dbol For SaleToday, Ohio Loans Online are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad