POKL - Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach procedury konkursowej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach procedury konkursowej

Drukuj
Email
Piątek, 08 Maj 2009 09:22
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sposobu przyjmowania wniosków składanych w odpowiedzi na dotychczas ogłoszone konkursy w ramach PO KL, pragniemy poinformować, że o przyjęciu wniosku decyduje:
– w przypadku wniosków złożonych osobiście - data i godzina złożenia wniosku w Punkcie Informacyjnym instytucji organizującej konkurs,
– w przypadku wniosków przesłanych pocztą lub kurierem - data wpływu wniosku do kancelarii instytucji organizującej konkurs.

Potwierdzeniem przyjęcia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest Poświadczenie wpływu wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  w ramach PO KL, które zawiera m.in. datę i godzinę jego złożenia w Punkcie Informacyjnym instytucji organizującej konkurs lub datę wpływu wniosku do kancelarii instytucji organizującej konkurs.

W przypadku wniosków składanych osobiście Poświadczenie jest przekazane osobie składającej wniosek. W przypadku wniosków przesłanych pocztą lub kurierem Poświadczenie jest przesłane niezwłocznie po zarejestrowaniu na adres projektodawcy wpisany na kopercie zawierającej wniosek.  
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad