POKL - Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach procedury konkursowej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach procedury konkursowej

Drukuj
Email
Piątek, 08 Maj 2009 09:22
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sposobu przyjmowania wniosków składanych w odpowiedzi na dotychczas ogłoszone konkursy w ramach PO KL, pragniemy poinformować, że o przyjęciu wniosku decyduje:
– w przypadku wniosków złożonych osobiście - data i godzina złożenia wniosku w Punkcie Informacyjnym instytucji organizującej konkurs,
– w przypadku wniosków przesłanych pocztą lub kurierem - data wpływu wniosku do kancelarii instytucji organizującej konkurs.

Potwierdzeniem przyjęcia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest Poświadczenie wpływu wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  w ramach PO KL, które zawiera m.in. datę i godzinę jego złożenia w Punkcie Informacyjnym instytucji organizującej konkurs lub datę wpływu wniosku do kancelarii instytucji organizującej konkurs.

W przypadku wniosków składanych osobiście Poświadczenie jest przekazane osobie składającej wniosek. W przypadku wniosków przesłanych pocztą lub kurierem Poświadczenie jest przesłane niezwłocznie po zarejestrowaniu na adres projektodawcy wpisany na kopercie zawierającej wniosek.  
  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad