POKL - Decyzja z dnia 12 maja 2009r. o zwiększeniu alokacji w ramach Działania 6.2 PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Decyzja z dnia 12 maja 2009r. o zwiększeniu alokacji w ramach Działania 6.2 PO KL

Drukuj
Email
Środa, 27 Maj 2009 11:26
Zarząd Województwa Dolnośląskiego biorąc pod uwagę obecną sytuację społeczno-gospodarczą regionu wykorzystując mechanizmy łagodzące negatywne skutki spowolnienia gospodarczego w ramach PO KL opisane w dokumencie  „PO KL jako narzędzie antykryzysowe”, dnia 12 maja 2009 roku podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” PO KL o 10 mln złotych. (Protokół Nr 148/III/09 z posiedzenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego).

Zwiększenie alokacji dotyczy konkursu nr I/6.2/A/09 ogłoszonego 20 kwietna 2009r przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Mając na uwadze efektywne wykorzystywanie środków publicznych dodatkowa kontraktacja zostanie uruchomiona w sytuacji, gdy wnioski ocenione pozytywnie podczas Komisji Oceny Projektów i rekomendowane do dofinansowania wyczerpią dostępną pierwotną alokację (6 100 000,00 zł).

Z dodatkowych środków (nie większych niż 10 mln. zł) skorzystać będą mogli ci wnioskodawcy, których wnioski uzyskały nie mniej niż 80 punktów (na 120 możliwych) podczas oceny merytorycznej, ale nie dostały dofinansowania z puli podstawowej ze względu na wyczerpanie alokacji przewidzianej na przedmiotowy konkurs.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad