POKL - Powiadomienia o wynikach oceny formalnej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Powiadomienia o wynikach oceny formalnej

Drukuj
Email
Poniedziałek, 31 Grudzień 2007 11:29

Informujemy, że w związku z dużą ilością wniosków podlegających procedurze oceny w konkursach I/6.1.1/07 oraz I/9.5/07 termin na powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny formalnej będzie wynosił:

- 5 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej - w przypadku projektodawców, których wnioski zostały odrzucone,

- 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku do oceny merytorycznej – w przypadku projektodawców, których wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną.

Powyższe terminy są zgodne z zapisami dokumentu „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” będącego częścią „Systemu realizacji PO KL”.

Jednocześnie informujemy, że termin zakończenia oceny formalnej w ramach w/w konkursów upływa dnia 3 stycznia 2008r

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad