POKL - Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Drukuj
Email
Piątek, 05 Czerwiec 2009 12:28
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że „Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych” przestały obowiązywać dla postępowań, które zostały wszczęte z dniem wejścia w życie 24 października 2008 roku ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058).
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że „Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych” przestały obowiązywać dla postępowań, które zostały wszczęte z dniem wejścia w życie 24 października 2008 roku ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058).

W związku z powyższym, w przypadku postępowań wszczętych przed 24 października 2008 roku – zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – nadal należy stosować „Zalecenia” w zakresie, w jakim nie stosuje się przepisów znowelizowanej ustawy, tj. w szczególności:
- w przypadku zmiany umowy zawartej przed wejściem w życie nowelizacji, nadal należy stosować pkt. 5 „Zaleceń” „Zmiana postanowień zawartej umowy – art. 144 ust. 1 ustawy Pzp”,
- w przypadku umów zawartych po wejściu w życie nowelizacji, zmian w umowie należy dokonywać zgodnie z nowym brzmieniem ustawy i w związku z tym pkt. 5 „Zaleceń” nie będzie miał zastosowania.

W stosunku do umów zawieranych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zmiana umowy co do zasady jest dopuszczalna, ponieważ w postępowaniu tym nie występuje ogłoszenie oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dlatego też art. 144 ust. 1 nie będzie miał tu odpowiedniego zastosowania. Szczegółowe informacje znajdują się w opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - pobierz plik
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Since its introduction in the market buying Buy Generic Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad