POKL - Trwa nabór wniosków na konkursy I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkursy I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI

Drukuj
Email
Piątek, 05 Czerwiec 2009 12:33
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że trwa nabór wniosków na konkursy I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.2.1/A/09 w ramach Priorytetu VI
- I/6.1.1/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 8 542 000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 18 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 13 520 805,86 zł.

- II/6.1.1/C/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 1 000 000,00 zł . W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęły 3 wnioski o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 1 702 944,00 zł.
Zgodnie z decyzją IOK o zawieszeniu, w dniu 11 czerwca 2009r., konkursów I/6.1.1/A/09 oraz II/6.1.1/C/09  wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 10 czerwca 2009 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

- I/6.1.2/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 3 067 300,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 5 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 2 256 447,80 zł.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do konkursów I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.1.2/A/09 dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.
  Do you need Missouri Loans Online as soon as possible? But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad