POKL - Trwa nabór wniosków na konkursy I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkursy I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI

Drukuj
Email
Piątek, 05 Czerwiec 2009 12:33
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że trwa nabór wniosków na konkursy I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.2.1/A/09 w ramach Priorytetu VI
- I/6.1.1/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 8 542 000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 18 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 13 520 805,86 zł.

- II/6.1.1/C/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 1 000 000,00 zł . W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęły 3 wnioski o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 1 702 944,00 zł.
Zgodnie z decyzją IOK o zawieszeniu, w dniu 11 czerwca 2009r., konkursów I/6.1.1/A/09 oraz II/6.1.1/C/09  wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 10 czerwca 2009 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

- I/6.1.2/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 3 067 300,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 5 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 2 256 447,80 zł.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do konkursów I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.1.2/A/09 dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.
  Payday Loans Illinois should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad