POKL - Trwa nabór wniosków na konkursy I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkursy I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI

Drukuj
Email
Piątek, 05 Czerwiec 2009 12:33
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że trwa nabór wniosków na konkursy I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.2.1/A/09 w ramach Priorytetu VI
- I/6.1.1/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 8 542 000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 18 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 13 520 805,86 zł.

- II/6.1.1/C/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 1 000 000,00 zł . W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęły 3 wnioski o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 1 702 944,00 zł.
Zgodnie z decyzją IOK o zawieszeniu, w dniu 11 czerwca 2009r., konkursów I/6.1.1/A/09 oraz II/6.1.1/C/09  wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 10 czerwca 2009 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

- I/6.1.2/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 3 067 300,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 5 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 2 256 447,80 zł.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do konkursów I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09 oraz I/6.1.2/A/09 dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad