POKL - Trwa nabór wniosków na konkursy I/7.2.1/A/09, I/7.2.2/A/09 w ramach Priorytetu VII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkursy I/7.2.1/A/09, I/7.2.2/A/09 w ramach Priorytetu VII

Drukuj
Email
Piątek, 05 Czerwiec 2009 12:42
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że trwa nabór wniosków na konkursy I/7.2.1/A/09, I/7.2.2/A/09 w ramach Priorytetu VII
- I/7.2.1/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 13 491 000,00 zł . W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 20 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 28 502 567,87 zł.

- I/7.2.2/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 8 800 300,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. nie wpłynął żaden  wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do konkursów I/7.2.1/A/09, I/7.2.2/A/09 dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad