POKL - Trwa nabór wniosków na konkursy I/8.1.1/B/09, II/8.1.1/D/09, I/8.1.3/A/09 w ramach Priorytetu VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkursy I/8.1.1/B/09, II/8.1.1/D/09, I/8.1.3/A/09 w ramach Priorytetu VIII

Drukuj
Email
Piątek, 05 Czerwiec 2009 12:48
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że trwa nabór wniosków na konkursy I/8.1.1/B/09, II/8.1.1/D/09 oraz I/8.1.3/A/09 w ramach Priorytetu VII
- I/8.1.1/B/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 14 186 700,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 41 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 33 352 469,00 zł.

- II/8.1.1/D/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 4 000 000,00 zł . W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 19 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 16 294 859,71 zł.

- I/8.1.3/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 725 800,00  zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 6 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 1 960 059,00 zł.

Zgodnie z decyzją IOK o zawieszeniu, w dniu 11 czerwca 2009r., konkursów I/8.1.1/B/09, II/8.1.1/D/09 oraz I/8.1.3/A/09 wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 10 czerwca 2009 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do konkursów I/8.1.1/B/09, II/8.1.1/D/09 oraz I/8.1.3/A/09 dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.
  Today, Payday Loans Ohio are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. If you have already decided to take Buy Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad