POKL - Trwa nabór wniosków na konkursy I/8.1.1/B/09, II/8.1.1/D/09, I/8.1.3/A/09 w ramach Priorytetu VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkursy I/8.1.1/B/09, II/8.1.1/D/09, I/8.1.3/A/09 w ramach Priorytetu VIII

Drukuj
Email
Piątek, 05 Czerwiec 2009 12:48
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że trwa nabór wniosków na konkursy I/8.1.1/B/09, II/8.1.1/D/09 oraz I/8.1.3/A/09 w ramach Priorytetu VII
- I/8.1.1/B/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 14 186 700,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 41 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 33 352 469,00 zł.

- II/8.1.1/D/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 4 000 000,00 zł . W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 19 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 16 294 859,71 zł.

- I/8.1.3/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 725 800,00  zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.06.2009r. wpłynęło 6 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 1 960 059,00 zł.

Zgodnie z decyzją IOK o zawieszeniu, w dniu 11 czerwca 2009r., konkursów I/8.1.1/B/09, II/8.1.1/D/09 oraz I/8.1.3/A/09 wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 10 czerwca 2009 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do konkursów I/8.1.1/B/09, II/8.1.1/D/09 oraz I/8.1.3/A/09 dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.
  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad