POKL - Ogłoszenie konkursu nr III/6.1.1/B/09 w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ogłoszenie konkursu nr III/6.1.1/B/09 w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Drukuj
Email
Środa, 10 Czerwiec 2009 13:10
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłasza konkurs otwarty nr III/6.1.1/B/09 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o konkursie/Dokumentacja konkursowa – pobierz plik
  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad