POKL - Pomocnicze wzory dokumentów dla procedury odwoławczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Pomocnicze wzory dokumentów dla procedury odwoławczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 19 Czerwiec 2009 14:54
W celu ułatwienia procedury odwoławczej w ramach Programu Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Programem  opracowała pomocnicze wzory dokumentów dla wnioskodawców. Dokumenty zostały skonsultowane z instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu Programu, tak aby uzyskać efektywne i praktyczne rozwiązania dla wnioskodawców.
Opracowano następujące dokumenty:

- wzór protestu / odwołania,
- instrukcję sporządzania  protestu /odwołania.

Dokumenty zostały sporządzone w oparciu o Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu kapitał Ludzki z 1 kwietnia 2009 r. i zawierają praktyczne wskazówki dotyczące sposobu tworzenia środków odwoławczych w konkursach ogłoszonych po ww. dacie. 

Informujemy, iż przedmiotowe wzory mają jedynie charakter pomocniczy, co oznacza, że instytucje rozpatrujące środki odwoławcze nie mogą stosować ich jako obligatoryjnych formularzy w ramach procedury odwoławczej.

Zachęcamy do korzystania z niniejszych dokumentów w celu precyzyjnego i przejrzystego ujmowania treści,  które powinny znaleźć się w środkach odwoławczych.

Pliki do pobrania:
- wzór protestu / odwołania
- instrukcja sporządzania protestu /odwołania
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad