POKL - Konkurs III/8.1.1/A/09 - wyjaśnienie dot. kryterium strategicznego

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Konkurs III/8.1.1/A/09 - wyjaśnienie dot. kryterium strategicznego

Drukuj
Email
Środa, 24 Czerwiec 2009 15:16
W związku z pytaniami Beneficjentów dotyczącymi interpretacji kryterium strategicznego do konkursu III/8.1.1/A/09:

- premiowane będą projekty, w których grupę docelową stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa nie korzystające dotąd ze wsparcia EFS i jego/ich pracownicy,

informujemy, że Instytucja organizująca konkurs uważa kryterium za spełnione jeśli wnioskodawca w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu wykaże, że grupę docelową stanowią wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa i jego/ich pracownicy, oraz że przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa nie korzystały dotąd ze wsparcia EFS.

Za przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie w ramach EFS uważa się przedsiębiorstwa, które otrzymały pomoc publiczną na zasadzie wyłączeń blokowych oraz pomoc de minimis ze środków EFS.
  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad