POKL - Konkurs III/8.1.1/A/09 - wyjaśnienie dot. kryterium strategicznego

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Konkurs III/8.1.1/A/09 - wyjaśnienie dot. kryterium strategicznego

Drukuj
Email
Środa, 24 Czerwiec 2009 15:16
W związku z pytaniami Beneficjentów dotyczącymi interpretacji kryterium strategicznego do konkursu III/8.1.1/A/09:

- premiowane będą projekty, w których grupę docelową stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa nie korzystające dotąd ze wsparcia EFS i jego/ich pracownicy,

informujemy, że Instytucja organizująca konkurs uważa kryterium za spełnione jeśli wnioskodawca w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu wykaże, że grupę docelową stanowią wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa i jego/ich pracownicy, oraz że przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa nie korzystały dotąd ze wsparcia EFS.

Za przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie w ramach EFS uważa się przedsiębiorstwa, które otrzymały pomoc publiczną na zasadzie wyłączeń blokowych oraz pomoc de minimis ze środków EFS.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad