POKL - Nowelizacja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowelizacja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości

Drukuj
Email
Czwartek, 02 Lipiec 2009 09:46
30 czerwca 2009 r. w Monitorze Polskim ukazał się Komunikat w sprawie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości. Celem nowelizacji Wytycznych w zakresie sprawozdawczości było ograniczenie ilości gromadzonych danych w systemie monitoringu i zwiększenie roli Oracle Discoverer jako z jednej strony narzędzia wspomagającego proces sprawozdawczości, z drugiej głównego źródła pozyskiwania danych

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem zmian, które wejdą w życie 15 lipca 2009 r. Znowelizowana wersja wytycznych – pobierz plik
 Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:
- uproszczenie sprawozdań okresowych polegające m.in. na zmniejszeniu liczby tabel finansowych stanowiących załączniki do wspomnianych sprawozdań i ograniczeniu zakresu danych prezentowanych w tabelach,
- ograniczenie zakresu danych prezentowanych w informacji miesięcznej  z realizacji programu operacyjnego,
- usunięcie Wzoru sprawozdania rocznego oraz Instrukcji do informacji miesięcznej,
- modyfikacje Wniosku o płatność wynikające z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu perspektywy 2007-2013 polegającą na dodaniu pola 8a – Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem,
- doprecyzowanie budzących wątpliwości zapisów zawartych w Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność, oraz modyfikację sposobu ujmowania we wnioskach o płatność kwot odzyskanych.
  payday loans online. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad