POKL - Nowelizacja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowelizacja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości

Drukuj
Email
Czwartek, 02 Lipiec 2009 09:46
30 czerwca 2009 r. w Monitorze Polskim ukazał się Komunikat w sprawie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości. Celem nowelizacji Wytycznych w zakresie sprawozdawczości było ograniczenie ilości gromadzonych danych w systemie monitoringu i zwiększenie roli Oracle Discoverer jako z jednej strony narzędzia wspomagającego proces sprawozdawczości, z drugiej głównego źródła pozyskiwania danych

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem zmian, które wejdą w życie 15 lipca 2009 r. Znowelizowana wersja wytycznych – pobierz plik
 Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:
- uproszczenie sprawozdań okresowych polegające m.in. na zmniejszeniu liczby tabel finansowych stanowiących załączniki do wspomnianych sprawozdań i ograniczeniu zakresu danych prezentowanych w tabelach,
- ograniczenie zakresu danych prezentowanych w informacji miesięcznej  z realizacji programu operacyjnego,
- usunięcie Wzoru sprawozdania rocznego oraz Instrukcji do informacji miesięcznej,
- modyfikacje Wniosku o płatność wynikające z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu perspektywy 2007-2013 polegającą na dodaniu pola 8a – Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem,
- doprecyzowanie budzących wątpliwości zapisów zawartych w Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność, oraz modyfikację sposobu ujmowania we wnioskach o płatność kwot odzyskanych.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad