POKL - Trwa nabór wniosków na konkursy III/6.1.1/B/09, I/6.1.2/A/09 oraz I/6.3/A/09 w ramach Priorytetu VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkursy III/6.1.1/B/09, I/6.1.2/A/09 oraz I/6.3/A/09 w ramach Priorytetu VI

Drukuj
Email
Wtorek, 07 Lipiec 2009 09:52
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że  trwa nabór wniosków aplikacyjnych na ogłoszone konkursy III/6.1.1/B/09, I/6.1.2/A/09 oraz I/6.3/A/09 w ramach Priorytetu VI
- III/6.1.1/B/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 1 000 000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.07.2009r. wpłynął 1 wniosek o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 99 120,00 zł.

- I/6.1.2/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 3 067 300,00 zł . W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.07.2009r. wpłynęło 7 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie  2 555 205,40 zł.

- I/6.3/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 507 800,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.07.2009r. wpłynęło 12 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 584 671,42 zł.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do konkursów III/6.1.1/B/09, I/6.1.2/A/09 oraz I/6.3/A/09 dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.

  The majority of financial loan companies provide the service of getting Payday Loans North Carolina for U.S. citizens. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad