POKL - Trwa nabór wniosków na konkursy III/8.1.1/A/09 oraz IV/8.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkursy III/8.1.1/A/09 oraz IV/8.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VIII

Drukuj
Email
Wtorek, 07 Lipiec 2009 09:54
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że  trwa nabór wniosków aplikacyjnych na ogłoszone konkursy III/8.1.1/A/09 oraz IV/8.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VIII
- III/8.1.1/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 9 624 500,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.07.2009r. wpłynęły 33 wnioski o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 27 661 529,23 zł.

- IV/8.1.1/C/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 2 500 000,00 zł . W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.07.2009r. wpłynęło 8 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 5 140 172,71 zł.

Zgodnie z decyzją IOK o zawieszeniu, w dniu 10 lipca 2009r., konkursów III/8.1.1/A/09, IV/8.1.1/C/09 wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 9 lipca 2009 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do konkursów III/8.1.1/A/09, IV/8.1.1/C/09 dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad