POKL - Trwa nabór wniosków na konkursy III/8.1.1/A/09 oraz IV/8.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkursy III/8.1.1/A/09 oraz IV/8.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VIII

Drukuj
Email
Wtorek, 07 Lipiec 2009 09:54
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że  trwa nabór wniosków aplikacyjnych na ogłoszone konkursy III/8.1.1/A/09 oraz IV/8.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VIII
- III/8.1.1/A/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 9 624 500,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.07.2009r. wpłynęły 33 wnioski o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 27 661 529,23 zł.

- IV/8.1.1/C/09 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 2 500 000,00 zł . W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.07.2009r. wpłynęło 8 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 5 140 172,71 zł.

Zgodnie z decyzją IOK o zawieszeniu, w dniu 10 lipca 2009r., konkursów III/8.1.1/A/09, IV/8.1.1/C/09 wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 9 lipca 2009 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do konkursów III/8.1.1/A/09, IV/8.1.1/C/09 dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad