POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkursu otwarty nr I/8.1.2/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkursu otwarty nr I/8.1.2/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Poniedziałek, 13 Lipiec 2009 12:36
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr  I/8.1.2/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3042/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
        
Dostępna alokacja w kwocie 8.673.000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów rekomendowanych do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3.105.314,36 PLN.
 
personal loans.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad