POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkursu otwarty nr I/8.1.2/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkursu otwarty nr I/8.1.2/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Poniedziałek, 13 Lipiec 2009 12:36
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr  I/8.1.2/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3042/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
        
Dostępna alokacja w kwocie 8.673.000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów rekomendowanych do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3.105.314,36 PLN.
  personal loans. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad