POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkursu otwarty nr I/6.2/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkursu otwarty nr I/6.2/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Poniedziałek, 13 Lipiec 2009 15:04
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr  I/6.2/A/09" zatwierdzona Uchwałą nr 3041/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.2/A/09 w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 16.100.000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 – 7 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15.506.005,80 PLN
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad