POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkursu otwarty nr I/6.2/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkursu otwarty nr I/6.2/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Poniedziałek, 13 Lipiec 2009 15:04
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr  I/6.2/A/09" zatwierdzona Uchwałą nr 3041/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.2/A/09 w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 16.100.000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 – 7 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15.506.005,80 PLN
  Dianabol PurchaseOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad