POKL - Generator Wniosków Aplikacyjnych – Suma kontrolna

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Suma kontrolna

Drukuj
Email
Środa, 15 Lipiec 2009 09:01

W związku z pojawiającymi się problemami z weryfikacją sumy kontrolnej we wnioskach o dofinansowanie przygotowanych w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA) 4.3 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż aby wyeliminować problem rozbieżności sumy kontrolnej w pliku z rozszerzeniem zip_pokl i pliku PDF (wydruku wniosku) należy po wprowadzeniu wszystkich danych wcisnąć przycisk „Sprawdź”, następnie zapisać dane do pliku z rozszerzeniem zip_pokl i wygenerować z niego plik PDF.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że ww. procedura nie znajduje się w obecnie obowiązującej instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, IOK na etapie oceny formalnej, podczas porównywania sumy kontrolnej w pliku z rozszerzeniem zip_pokl i wersji papierowej wniosku będzie stosowała następującą procedurę:

1.Weryfikacja formalna będzie przeprowadzana wyłącznie z wykorzystaniem GWA dostępnego przez Internet w wersji, w której wniosek został stworzony.
2.Podczas weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu z jej wersją elektroniczną (plik zip_pokl) będzie porównywana zgodność nie tylko po wczytaniu wersji elektronicznej wniosku i odczytaniu jej z części informującej „Suma kontrolna wczytanego wniosku jest poprawna i wynosi…”, ale również po wygenerowaniu pliku PDF, po wybraniu przycisku „Podgląd” oraz w oknie informacyjnym po wybraniu przycisku „Sprawdź”. Jeżeli w którejś z ww. lokalizacji suma kontrolna będzie zgodna z wersją papierową IOK przyjmie, że sumy są tożsame.
Ponadto, aby uniknąć sytuacji, w których do wypełnienia wniosku o dofinansowanie wnioskodawca użyje nieaktualnej wersji GWA 3.2, link do niej zostanie usunięty ze strony http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/generator_aplikacyjny.aspx.
W przypadku konieczności złożenia przez beneficjenta zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, beneficjent powinien przygotować go w aktualnej wersji GWA.

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Cheap Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad