POKL - Generator Wniosków Aplikacyjnych – Suma kontrolna

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Suma kontrolna

Drukuj
Email
Środa, 15 Lipiec 2009 09:01

W związku z pojawiającymi się problemami z weryfikacją sumy kontrolnej we wnioskach o dofinansowanie przygotowanych w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA) 4.3 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż aby wyeliminować problem rozbieżności sumy kontrolnej w pliku z rozszerzeniem zip_pokl i pliku PDF (wydruku wniosku) należy po wprowadzeniu wszystkich danych wcisnąć przycisk „Sprawdź”, następnie zapisać dane do pliku z rozszerzeniem zip_pokl i wygenerować z niego plik PDF.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że ww. procedura nie znajduje się w obecnie obowiązującej instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, IOK na etapie oceny formalnej, podczas porównywania sumy kontrolnej w pliku z rozszerzeniem zip_pokl i wersji papierowej wniosku będzie stosowała następującą procedurę:

1.Weryfikacja formalna będzie przeprowadzana wyłącznie z wykorzystaniem GWA dostępnego przez Internet w wersji, w której wniosek został stworzony.
2.Podczas weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu z jej wersją elektroniczną (plik zip_pokl) będzie porównywana zgodność nie tylko po wczytaniu wersji elektronicznej wniosku i odczytaniu jej z części informującej „Suma kontrolna wczytanego wniosku jest poprawna i wynosi…”, ale również po wygenerowaniu pliku PDF, po wybraniu przycisku „Podgląd” oraz w oknie informacyjnym po wybraniu przycisku „Sprawdź”. Jeżeli w którejś z ww. lokalizacji suma kontrolna będzie zgodna z wersją papierową IOK przyjmie, że sumy są tożsame.
Ponadto, aby uniknąć sytuacji, w których do wypełnienia wniosku o dofinansowanie wnioskodawca użyje nieaktualnej wersji GWA 3.2, link do niej zostanie usunięty ze strony http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/generator_aplikacyjny.aspx.
W przypadku konieczności złożenia przez beneficjenta zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, beneficjent powinien przygotować go w aktualnej wersji GWA.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad