POKL - Posiedzenie KOP - konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Posiedzenie KOP - konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/09

Drukuj
Email
Piątek, 17 Lipiec 2009 08:14

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu działając zgodnie z pkt. 4.2.3 Dokumentacji Konkursowej dotyczącej konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) zostało przesunięte i rozpocznie się w dniu 20 lipca 2009 roku.

Przyczyną nie zwołania posiedzenia KOP dla I rundy konkursowej był brak możliwości powołania składu osobowego w liczbie adekwatnej do liczby wniosków podlegających ocenie merytorycznej przy jednoczesnym zachowaniu  minimalnego poziomu procentowego udziału asesorów w składzie KOP. Zapisy Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. nakładają na IW (IP 2) obowiązek określenia i zapewnienia na każdym posiedzeniu KOP minimalnego poziomu procentowego udziału asesorów. IW (IP 2) ustaliła minimalny poziom udziału asesorów w składzie KOP na poziomie 30%.

Aktualny harmonogram posiedzeń KOP dla konkursu nr I/7.2.1/A/09
  Drostanolone PriceThe main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad