POKL - Posiedzenie KOP - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Posiedzenie KOP - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09

Drukuj
Email
Piątek, 17 Lipiec 2009 08:18

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu działając zgodnie z pkt. 4.2.3 Dokumentacji Konkursowej dotyczącej konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) zostało przesunięte i rozpocznie się w dniu 20 lipca 2009 roku.

Przyczyną nie zwołania posiedzenia KOP dla I rundy konkursowej był brak możliwości powołania składu osobowego w liczbie adekwatnej do liczby wniosków podlegających ocenie merytorycznej przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego poziomu procentowego udziału asesorów w składzie KOP. Zapisy Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. nakładają na IW (IP 2) obowiązek określenia i zapewnienia na każdym posiedzeniu KOP minimalnego poziomu procentowego udziału asesorów. IW (IP 2) ustaliła minimalny poziom udziału asesorów w składzie KOP na poziomie 30%.

Aktualny harmonogram posiedzeń KOP dla konkursu nr I/7.2.2/A/09

  Masterone 100California Payday Loans. The new drug with unique properties was developed to help men to get rid of all sexual disorders, and its name is Cialis Super Force. Now you do not have to buy two different medications to solve sexual problems.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad