POKL - Posiedzenie KOP - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Posiedzenie KOP - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09

Drukuj
Email
Piątek, 17 Lipiec 2009 08:18

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu działając zgodnie z pkt. 4.2.3 Dokumentacji Konkursowej dotyczącej konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) zostało przesunięte i rozpocznie się w dniu 20 lipca 2009 roku.

Przyczyną nie zwołania posiedzenia KOP dla I rundy konkursowej był brak możliwości powołania składu osobowego w liczbie adekwatnej do liczby wniosków podlegających ocenie merytorycznej przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego poziomu procentowego udziału asesorów w składzie KOP. Zapisy Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. nakładają na IW (IP 2) obowiązek określenia i zapewnienia na każdym posiedzeniu KOP minimalnego poziomu procentowego udziału asesorów. IW (IP 2) ustaliła minimalny poziom udziału asesorów w składzie KOP na poziomie 30%.

Aktualny harmonogram posiedzeń KOP dla konkursu nr I/7.2.2/A/09

  Getting California Loans Online should be thought of many times. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra In Canada influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad