POKL - Posiedzenie KOP - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Posiedzenie KOP - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09

Drukuj
Email
Piątek, 17 Lipiec 2009 08:18

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu działając zgodnie z pkt. 4.2.3 Dokumentacji Konkursowej dotyczącej konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) zostało przesunięte i rozpocznie się w dniu 20 lipca 2009 roku.

Przyczyną nie zwołania posiedzenia KOP dla I rundy konkursowej był brak możliwości powołania składu osobowego w liczbie adekwatnej do liczby wniosków podlegających ocenie merytorycznej przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego poziomu procentowego udziału asesorów w składzie KOP. Zapisy Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. nakładają na IW (IP 2) obowiązek określenia i zapewnienia na każdym posiedzeniu KOP minimalnego poziomu procentowego udziału asesorów. IW (IP 2) ustaliła minimalny poziom udziału asesorów w składzie KOP na poziomie 30%.

Aktualny harmonogram posiedzeń KOP dla konkursu nr I/7.2.2/A/09

 
The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad