POKL - Zmiany Planów Działania na rok 2009

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany Planów Działania na rok 2009

Drukuj
Email
Środa, 22 Lipiec 2009 14:00
10 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr 3068/III/09 w sprawie zmian dokonanych w Planach działania na rok 2009 dla Priorytetów VI, VII, VIII oraz IX dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Zmiana Planów działania nastąpiła zgodnie z:

- Uchwałą nr 37 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów związanych z wdrażaniem Pakietu antykryzysowego PO KL;

- Uchwałą nr 38 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w Planach działania na 2009 r. w ramach komponentu centralnego oraz komponentu regionalnego.

Aktualizacja Planów działania na rok 2009 dla komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim polega na wprowadzeniu zmian wynikających z Pakietu antykryzysowego PO KL oraz zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL z dnia 1 czerwca 2009 r.

Zmiany treści Planów działania zostały zaznaczone kolorem.

Zaktualizowane kryteria wyboru projektów w Działaniu 6.2, Poddziałaniu 6.1.1 i 8.1.2 mają zastosowanie do konkursów ogłaszanych od dnia 29 czerwca 2009 roku. Będą mogły być również zastosowane w przypadku odwieszania poszczególnych konkursów ogłoszonych przed 29 czerwca 2009 roku.
 
Zaktualizowane Plany Działania dostępne są w zakładce Konkursy 2009/Plany Działań
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad