POKL - Zmiany Planów Działania na rok 2009

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany Planów Działania na rok 2009

Drukuj
Email
Środa, 22 Lipiec 2009 14:00
10 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr 3068/III/09 w sprawie zmian dokonanych w Planach działania na rok 2009 dla Priorytetów VI, VII, VIII oraz IX dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Zmiana Planów działania nastąpiła zgodnie z:

- Uchwałą nr 37 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów związanych z wdrażaniem Pakietu antykryzysowego PO KL;

- Uchwałą nr 38 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w Planach działania na 2009 r. w ramach komponentu centralnego oraz komponentu regionalnego.

Aktualizacja Planów działania na rok 2009 dla komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim polega na wprowadzeniu zmian wynikających z Pakietu antykryzysowego PO KL oraz zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL z dnia 1 czerwca 2009 r.

Zmiany treści Planów działania zostały zaznaczone kolorem.

Zaktualizowane kryteria wyboru projektów w Działaniu 6.2, Poddziałaniu 6.1.1 i 8.1.2 mają zastosowanie do konkursów ogłaszanych od dnia 29 czerwca 2009 roku. Będą mogły być również zastosowane w przypadku odwieszania poszczególnych konkursów ogłoszonych przed 29 czerwca 2009 roku.
 
Zaktualizowane Plany Działania dostępne są w zakładce Konkursy 2009/Plany Działań
  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad