POKL - Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

Drukuj
Email
Czwartek, 23 Lipiec 2009 13:59
Informujemy, że 20 lipca weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Podwyższa ona m.in. z 4 mln do 10 mln złotych wartość zaliczki, do której zabezpieczenia wystarczy deklaracja wekslowa.
W celu ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do zaliczek znowelizowano Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Najważniejsze zmiany przepisów to:

- podwyższenie wartości zaliczki z 4 mln zł na 10 mln zł, do której wystarczy deklaracja wekslowa,
- zmiana charakteru progu dla egzekwowania zabezpieczeń innych niż weksel in blanco. Będzie on oparty na wartości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczki, a nie jak do tej pory na ogólnej wartości dofinansowania (nie całe dofinansowanie musi być przekazywane w formie zaliczki).

Zmienione rozporządzenie określa również minimalną wysokość zabezpieczenia (wartość najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie) ustanawianego w przypadku, gdy wartość dofinansowania w formie zaliczki przekracza 10 mln zł.

Pozostałe zmiany:

- zmieniono system przekazywania i rozliczania środków dotacji rozwojowych przekazywanych instytucjom zarządzającym, pośredniczącym i wdrażającym,
- w katalogu form zabezpieczeń, uzupełniono zastaw/hipotekę o cesję praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu/hipoteki,
- podmioty realizujące usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym  mogą ustanawiać zabezpieczenie w formie  weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, niezależnie od wartości dofinansowania w formie zaliczki,
- nowe przepisy uelastyczniają system przekazywania i rozliczania środków dotacji rozwojowych przekazywanych instytucjom zarządzającym, pośredniczącym i wdrażającym nie będącym państwowymi jednostkami budżetowymi. Przekazanie kolejnej kwartalnej transzy dotacji będzie uzależnione od wydatkowania i ujęcia w deklaracjach wydatków określonej części środków przekazanej w ramach transzy poprzedniej,
- wprowadzono ponadto przepisy umożliwiające tym państwowym jednostkom budżetowym, które zawarły pre-umowy na realizację projektów, przekazywanie wykonawcom części zapłaty w formie zaliczki.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. nr 114 poz.954)
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad