POKL - Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

Drukuj
Email
Czwartek, 23 Lipiec 2009 13:59
Informujemy, że 20 lipca weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Podwyższa ona m.in. z 4 mln do 10 mln złotych wartość zaliczki, do której zabezpieczenia wystarczy deklaracja wekslowa.
W celu ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do zaliczek znowelizowano Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Najważniejsze zmiany przepisów to:

- podwyższenie wartości zaliczki z 4 mln zł na 10 mln zł, do której wystarczy deklaracja wekslowa,
- zmiana charakteru progu dla egzekwowania zabezpieczeń innych niż weksel in blanco. Będzie on oparty na wartości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczki, a nie jak do tej pory na ogólnej wartości dofinansowania (nie całe dofinansowanie musi być przekazywane w formie zaliczki).

Zmienione rozporządzenie określa również minimalną wysokość zabezpieczenia (wartość najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie) ustanawianego w przypadku, gdy wartość dofinansowania w formie zaliczki przekracza 10 mln zł.

Pozostałe zmiany:

- zmieniono system przekazywania i rozliczania środków dotacji rozwojowych przekazywanych instytucjom zarządzającym, pośredniczącym i wdrażającym,
- w katalogu form zabezpieczeń, uzupełniono zastaw/hipotekę o cesję praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu/hipoteki,
- podmioty realizujące usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym  mogą ustanawiać zabezpieczenie w formie  weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, niezależnie od wartości dofinansowania w formie zaliczki,
- nowe przepisy uelastyczniają system przekazywania i rozliczania środków dotacji rozwojowych przekazywanych instytucjom zarządzającym, pośredniczącym i wdrażającym nie będącym państwowymi jednostkami budżetowymi. Przekazanie kolejnej kwartalnej transzy dotacji będzie uzależnione od wydatkowania i ujęcia w deklaracjach wydatków określonej części środków przekazanej w ramach transzy poprzedniej,
- wprowadzono ponadto przepisy umożliwiające tym państwowym jednostkom budżetowym, które zawarły pre-umowy na realizację projektów, przekazywanie wykonawcom części zapłaty w formie zaliczki.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. nr 114 poz.954)
  signature loans . In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad