POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09 - Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09 - Runda II

Drukuj
Email
Wtorek, 28 Lipiec 2009 09:17
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr  I/8.1.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3085/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 725 800,00 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 302 286,00 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad