POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr III/6.2/C/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr III/6.2/C/09 - Runda I

Drukuj
Email
Wtorek, 28 Lipiec 2009 10:14
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/C/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3083/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/C/09 w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 836 517,50 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad