POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr III/6.2/C/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr III/6.2/C/09 - Runda I

Drukuj
Email
Wtorek, 28 Lipiec 2009 10:14
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/C/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3083/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/C/09 w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 836 517,50 PLN.
  Buy Boldenone 300The main criterion for them is your ability to repay any Payday Loans In Wisconsin, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Since its introduction in the market buying Buy Generic Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad