POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Wtorek, 28 Lipiec 2009 10:18
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3081/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 3 067 300,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 - 5 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 113 187,55 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad