POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Wtorek, 28 Lipiec 2009 10:18
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3081/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 3 067 300,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 - 5 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 113 187,55 PLN.
  payday loans online. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad