POKL - Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki o lokatach bankowych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki o lokatach bankowych

Drukuj
Email
Poniedziałek, 03 Sierpień 2009 10:26
W związku z licznymi sygnałami o umieszczaniu przez beneficjentów środków przekazanych w ramach zaliczek otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki na lokatach bankowych informujemy, że kwoty przekazywane w ramach zaliczek na poczet przyszłych płatności w ramach PO KL powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o dofinansowanie projektu oraz być przekazywane w wysokości niezbędnej do finansowania bieżących płatności beneficjenta związanych z realizacją projektu.

Umieszczanie przez beneficjentów wyżej wymienionych środków na wspomnianych lokatach wskazywałoby, iż kwota wnioskowana jest zawyżona w stosunku do niezbędnych do poniesienia w projekcie wydatków a tym samym sposób wykorzystania przyznanych środków jest nieefektywny i niezgodny z założeniami Programu Kapitał Ludzki.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra In Canada influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad