POKL - Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki o lokatach bankowych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki o lokatach bankowych

Drukuj
Email
Poniedziałek, 03 Sierpień 2009 10:26
W związku z licznymi sygnałami o umieszczaniu przez beneficjentów środków przekazanych w ramach zaliczek otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki na lokatach bankowych informujemy, że kwoty przekazywane w ramach zaliczek na poczet przyszłych płatności w ramach PO KL powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o dofinansowanie projektu oraz być przekazywane w wysokości niezbędnej do finansowania bieżących płatności beneficjenta związanych z realizacją projektu.

Umieszczanie przez beneficjentów wyżej wymienionych środków na wspomnianych lokatach wskazywałoby, iż kwota wnioskowana jest zawyżona w stosunku do niezbędnych do poniesienia w projekcie wydatków a tym samym sposób wykorzystania przyznanych środków jest nieefektywny i niezgodny z założeniami Programu Kapitał Ludzki.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad