POKL - Zawieszenie konkursu nr I/6.1.2/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zawieszenie konkursu nr I/6.1.2/A/09

Drukuj
Email
Wtorek, 04 Sierpień 2009 08:39
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w dniu 30 lipca 2009 roku podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 12 sierpnia 2009r. konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/09 ogłoszonego 8 maja 2009 r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzasadnienie:
W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursów oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.4) instytucja organizująca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/09 z dniem 12 sierpnia 2009 r. Przyczyną zawieszenia konkursu jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych na konkurs przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie. Zawieszenie konkursu z dniem 12 sierpnia 2009 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 11 sierpnia 2009 r. do godziny 14.30.

Jednocześnie informujemy, że nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy wartość podpisanych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych do dnia 11 sierpnia 2009 r. włącznie nie wyczerpie dostępnej alokacji dla przedmiotowego konkursu. Informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed dniem wznowienia naboru.

Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 11 sierpnia r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 071 782 92 00, wew. 110, 202 i 337
oraz 0 800 700 337 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  online loans . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra Without Prescription influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad