POKL - Zawieszenie konkursu nr I/6.1.2/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zawieszenie konkursu nr I/6.1.2/A/09

Drukuj
Email
Wtorek, 04 Sierpień 2009 08:39
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w dniu 30 lipca 2009 roku podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 12 sierpnia 2009r. konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/09 ogłoszonego 8 maja 2009 r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzasadnienie:
W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursów oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.4) instytucja organizująca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/09 z dniem 12 sierpnia 2009 r. Przyczyną zawieszenia konkursu jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych na konkurs przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie. Zawieszenie konkursu z dniem 12 sierpnia 2009 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 11 sierpnia 2009 r. do godziny 14.30.

Jednocześnie informujemy, że nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy wartość podpisanych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych do dnia 11 sierpnia 2009 r. włącznie nie wyczerpie dostępnej alokacji dla przedmiotowego konkursu. Informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed dniem wznowienia naboru.

Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 11 sierpnia r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 071 782 92 00, wew. 110, 202 i 337
oraz 0 800 700 337 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad