POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.2/B/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.2/B/09 - Runda I

Drukuj
Email
Wtorek, 04 Sierpień 2009 17:54

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.2/B/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3132/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.2/B/09 w ramach Priorytetu VI działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja dla Działania 6.2 typ B w kwocie 6 100 000,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 – 2 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 5 776 065,68 PLN.

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad