POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.2/B/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.2/B/09 - Runda I

Drukuj
Email
Wtorek, 04 Sierpień 2009 17:54

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.2/B/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3132/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.2/B/09 w ramach Priorytetu VI działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja dla Działania 6.2 typ B w kwocie 6 100 000,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 – 2 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 5 776 065,68 PLN.

  Test 300 SteroidTo apply for USA Payday Loans you don't have to seek the help of relatives or go to a bank. There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad