POKL - Trwa nabór wniosków na konkurs I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkurs I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI

Drukuj
Email
Piątek, 07 Sierpień 2009 09:42
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że  trwa nabór wniosków aplikacyjnych na ogłoszony konkurs  I/6.1.2/A/09  w ramach Priorytetu VI  - dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 3 067 300,00 zł . W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.08.2009r. wpłynęło 9 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie: 2 997 223,25 zł.

Zgodnie z decyzją IOK o zawieszeniu, w dniu 12 sierpnia 2009r., konkursu I/6.1.2/A/09 wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 11 sierpnia 2009 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującą na konkurs I/6.1.2/A/09 dokumentacją konkursową można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30. 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad