POKL - Trwa nabór wniosków na konkurs I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkurs I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI

Drukuj
Email
Piątek, 07 Sierpień 2009 09:42
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że  trwa nabór wniosków aplikacyjnych na ogłoszony konkurs  I/6.1.2/A/09  w ramach Priorytetu VI  - dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów)  wynosi 3 067 300,00 zł . W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 03.08.2009r. wpłynęło 9 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie: 2 997 223,25 zł.

Zgodnie z decyzją IOK o zawieszeniu, w dniu 12 sierpnia 2009r., konkursu I/6.1.2/A/09 wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 11 sierpnia 2009 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującą na konkurs I/6.1.2/A/09 dokumentacją konkursową można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30. 
  Dbol 25unsecured loans . Cialis Professional online is capableto release you reliably from the erection problems, its improved formula gives the new properties to the drug.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad