POKL - Informacja dotycząca rozliczania wkładu prywatnego we wnioskach objętych pomocą publiczną

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja dotycząca rozliczania wkładu prywatnego we wnioskach objętych pomocą publiczną

Drukuj
Email
Czwartek, 13 Sierpień 2009 12:24
IP2 informuje, że Beneficjenci którzy wnoszą do projektu wkład prywatny w postaci gotówki, powinni prowadzić osobny rachunek bankowy lub utworzyć subkonto na rachunku prowadzonym dla projektu w celu gromadzenia tego wkładu oraz zachowania przejrzystości przepływów finansowych pomiędzy Beneficjentem a Beneficjentami Pomocy.

Informacja o numerze konta wkładu prywatnego powinna być dołączona do Wniosku Beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczane jako wkład prywatny należy ponosić bezpośrednio z tego rachunku/subkonta.

Wkład prywatny w postaci gotówki należy dokumentować w taki sam sposób jak  inne wydatki z projektu  - dokumentami księgowymi. Zebrany od Beneficjentów Pomocy wkład prywatny w postaci gotówki powinien być wydany na zobowiązania związane z kategoriami wskazanymi we Wniosku o dofinansowanie jako objęte pomocą publiczną.

Wkład prywatny w postaci równowartości wynagrodzeń beneficjentów pomocy lub pracowników beneficjentów pomocy oddelegowanych na szkolenie obliczony za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu powinien być wnoszony oświadczeniem Przedsiębiorców - Beneficjentów Pomocy sporządzonym w oparciu o  dokumenty księgowe tych podmiotów.

Wkład prywatny wykazany we wniosku aplikacyjnym powinien być wydatkowany i rozliczany we wnioskach o płatność sukcesywnie. Ważne jest, aby całkowity wkład prywatny wniesiony przez beneficjenta pomocy był zgodny z intensywnością pomocy na etapie końcowego rozliczenia projektu.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad