POKL - Informacja dotycząca rozliczania wkładu prywatnego we wnioskach objętych pomocą publiczną

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja dotycząca rozliczania wkładu prywatnego we wnioskach objętych pomocą publiczną

Drukuj
Email
Czwartek, 13 Sierpień 2009 12:24
IP2 informuje, że Beneficjenci którzy wnoszą do projektu wkład prywatny w postaci gotówki, powinni prowadzić osobny rachunek bankowy lub utworzyć subkonto na rachunku prowadzonym dla projektu w celu gromadzenia tego wkładu oraz zachowania przejrzystości przepływów finansowych pomiędzy Beneficjentem a Beneficjentami Pomocy.

Informacja o numerze konta wkładu prywatnego powinna być dołączona do Wniosku Beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczane jako wkład prywatny należy ponosić bezpośrednio z tego rachunku/subkonta.

Wkład prywatny w postaci gotówki należy dokumentować w taki sam sposób jak  inne wydatki z projektu  - dokumentami księgowymi. Zebrany od Beneficjentów Pomocy wkład prywatny w postaci gotówki powinien być wydany na zobowiązania związane z kategoriami wskazanymi we Wniosku o dofinansowanie jako objęte pomocą publiczną.

Wkład prywatny w postaci równowartości wynagrodzeń beneficjentów pomocy lub pracowników beneficjentów pomocy oddelegowanych na szkolenie obliczony za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu powinien być wnoszony oświadczeniem Przedsiębiorców - Beneficjentów Pomocy sporządzonym w oparciu o  dokumenty księgowe tych podmiotów.

Wkład prywatny wykazany we wniosku aplikacyjnym powinien być wydatkowany i rozliczany we wnioskach o płatność sukcesywnie. Ważne jest, aby całkowity wkład prywatny wniesiony przez beneficjenta pomocy był zgodny z intensywnością pomocy na etapie końcowego rozliczenia projektu.
  Buy Anadrol 50 OnlinePayday Loans In North Carolina. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad