POKL - Opublikowano nową wersję Planu komunikacji w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Opublikowano nową wersję Planu komunikacji w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 14 Sierpień 2009 10:56
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż  5 sierpnia 2009 r. opublikowana została nowa wersja Planu komunikacji Programu Kapitał Ludzki. 

Zmiany w treści dokumentu nie obejmują Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Zmiany wprowadzone w Planie komunikacji PO KL dotyczą:

- Rozdziału IX Ocena realizacji Planu, tabeli Wskaźniki dla działań komunikacyjnych i metody ich badań; zmiany mają na celu usystematyzowanie ewaluacji działań informacyjno – promocyjnych realizowanych przez IZ, IP i IP2 w ramach Programu Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013,

- aktualizacji danych kontaktowych komórki odpowiedzialnej za wdrażanie Planu komunikacji PO KL oraz działania informacyjne i promocyjne.

Plan Komunikacji PO KL - pobierz
 
  Testosterone Propionate 100mgThe majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad