POKL - Opublikowano nową wersję Planu komunikacji w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Opublikowano nową wersję Planu komunikacji w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 14 Sierpień 2009 10:56
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż  5 sierpnia 2009 r. opublikowana została nowa wersja Planu komunikacji Programu Kapitał Ludzki. 

Zmiany w treści dokumentu nie obejmują Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Zmiany wprowadzone w Planie komunikacji PO KL dotyczą:

- Rozdziału IX Ocena realizacji Planu, tabeli Wskaźniki dla działań komunikacyjnych i metody ich badań; zmiany mają na celu usystematyzowanie ewaluacji działań informacyjno – promocyjnych realizowanych przez IZ, IP i IP2 w ramach Programu Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013,

- aktualizacji danych kontaktowych komórki odpowiedzialnej za wdrażanie Planu komunikacji PO KL oraz działania informacyjne i promocyjne.

Plan Komunikacji PO KL - pobierz
 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad