POKL - Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 2.1.5

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 2.1.5

Drukuj
Email
Poniedziałek, 24 Sierpień 2009 08:09
Informujemy, iż  z dniem 7 sierpnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 2.1.5.

Wprowadzono następujące zmiany w stosunku do wersji 1.0.4:

- umożliwiono wczytywanie plików XML zapisanych w nowej wersji 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych skompresowanych do formatu ZIP oraz ZIP_POKL,
- zablokowano możliwość ręcznej edycji danych w polach rozwijanych 2.2, 2.3 oraz 2.4,
- umożliwiono wprowadzenie wartości ujemnych w polach 3.4 "w tym objęte pomocą publiczną" tabeli 4 "Postęp finansowy realizacji projektu",
- umożliwiono wprowadzenie wartości ujemnych w polu "(9b) - w części objętej pomocą publiczną (PLN)",
- poprawiono import harmonogramu do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13),
- poprawiono import załącznika nr 1 do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13),
- w tabeli 9 "Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego" ukryto pole "Wysokość odsetek narosłych na rachunku projektu w okresie rozliczeniowym",
- wprowadzono zmianę nazwy etykiety w tabeli 8 "Źródła sfinansowania wydatków" kolumna "od początku realizacji (PLN)" na "od początku realizacji (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN)",
- w sekcji Instytucje Pośredniczące w zakładce "Źródła sfinansowania wydatków" dodano kolumnę o nazwie "kwalifikowane po autoryzacji (PLN)". Ponadto nazwę kolumny "w okresie rozliczeniowym" zastąpiono nową etykietą "rozliczone we wniosku (PLN)",
- w sekcji Instytucje Pośredniczące w zakładce Projekt pole "w tym dofinansowanie UE" zostało zablokowane do edycji,
- zmienione zostało logo w głównym oknie generatora, logo we wniosku wyeksportowanym do pliku PDF, podglądzie wydruku oraz wydruku.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania problemów w funkcjonowaniu oraz proponowanych usprawnień do Generatora Wniosków Płatniczych. W tym celu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i przesłać go na następujący adres poczty elektronicznej: gwp-pokl@mrr.gov.pl. Dodatkowo pod adresem gwp-pokl@snt.pl została uruchomiona usługa wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji, w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy w funkcjonowaniu narzędzia.

Do pobrania:
Generator Wniosków Płatniczych (2.1.5 wersja pełna - 45 MB)
Generator Wniosków Płatniczych (2.1.5 wersja aktualizująca- 1,5 MB)
Instrukcja instalacji GWP
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad