POKL - Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w zakresie procedury odwoławczej w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w zakresie procedury odwoławczej w ramach PO KL

Drukuj
Email
Wtorek, 25 Sierpień 2009 14:08
Aktualizacja jest wynikiem zmian wprowadzonych 11 sierpnia 2009 r. do Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od 20 grudnia 2008 r.

Zmienione zapisy Zasad mają zastosowanie w konkursach ogłoszonych od 15 września 2009 r.

Zaktualizowany dokument - pobierz plik
  Testosterone Enanthate 500mgThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad