POKL - Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w zakresie procedury odwoławczej w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w zakresie procedury odwoławczej w ramach PO KL

Drukuj
Email
Wtorek, 25 Sierpień 2009 14:08
Aktualizacja jest wynikiem zmian wprowadzonych 11 sierpnia 2009 r. do Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od 20 grudnia 2008 r.

Zmienione zapisy Zasad mają zastosowanie w konkursach ogłoszonych od 15 września 2009 r.

Zaktualizowany dokument - pobierz plik
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad