POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/09 - Runda I

Drukuj
Email
Czwartek, 27 Sierpień 2009 12:46
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr  II/6.1.1/C/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3261/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik 

Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN umożliwia realizację  projektu  rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 808 000,00 PLN.
  The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. The main active actual substance of Levitra Professional online - Vardenafil does not affect the seminal fluid and is not addictive.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad