POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/09 - Runda I

Drukuj
Email
Czwartek, 27 Sierpień 2009 12:46
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr  II/6.1.1/C/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3261/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1